Mời thầu dịch vụ chống sét lan truyền cho các Chi cục thuế

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mời gói thầu: Dịch vụ chống sét lan truyền cho các Chi cục thuế: Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Dịch vụ chống sét lan truyền cho các Chi cục thuế: Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2015.

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2015 đến trước 14giờ00 ngày 03 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2015 tại Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng.

(eFinance)