Mời thầu dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật CNTT cơ quan Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật CNTT cơ quan Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL".

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính. Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.22202828 (ext 2042), số fax: 04. 22208091.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin cơ quan Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL

- Nội dung chính của gói thầu:

Mua sắm Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật CNTT cơ quan Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL bao gồm các nội dung: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ; Hỗ trợ dịch vụ Kết nối mạng; Hỗ trợ cài đặt lại hệ điều hành; Hỗ trợ cài đặt Office, các ứng dụng cơ bản (Acrobat Reader, Unikey, Vietkey, Fonts tiếng Việt,…); Hỗ trợ cài đặt máy in, máy quét; Hỗ trợ phần mềm diệt virus, Thư điện tử, phần mềm trao đổi thông tin nội bộ (OCS); Hỗ trợ trình chiếu, lắp đặt thiết bị CNTT.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại 0422202828 ext: 2042).

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng./.); Hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2015.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2015.

(eFinance)