Mời thầu dịch vụ về nguồn cho cán bộ nữ và cán bộ đoàn cục Thuế Đồng Nai

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang mời thầu "Dịch vụ về nguồn cho cán bộ nữ và cán bộ đoàn cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang.

- Tên gói thầu: Dịch vụ về nguồn cho cán bộ nữ và cán bộ đoàn cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ (Tổng cục Thuế cấp).

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8h00 ngày 10 tháng 4 năm 2015 đến 09h00 ngày 17 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. SĐT: 0613.847.179.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09h00 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2015 tại địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

(eFinance)