Mời thầu gia hạn bản quyền phần mềm phòng diệt virus cho các Sở Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Gia hạn bản quyền phần mềm phòng diệt virus cho các Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch".

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền phần mềm phòng diệt virus cho các Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian:

- Phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00 ngày 15/9/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (không làm việc vào thứ 7 và Chủ nhật).

- Đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 22/9/2014.

- Mở thầu: 15 giờ 00 phút ngày 22/9/2014.

Địa điểm:

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: phòng 211, trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa điểm mở thầu: trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Cục Tin học và Thống kê tài chính kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên.

(eFinance)