Mời thầu gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ các trang thiết bị an toàn bảo mật

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu "Gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ các trang thiết bị an toàn bảo mật".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Gói thầu “Gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ các trang thiết bị an toàn bảo mật của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ  8h30’, ngày  28 tháng 8 năm 2014 đến trước  17h00’ ngày 05 tháng 09 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 417, Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng 417, Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 17h00, ngày 05 tháng 9 năm 2014 tại phòng 417, Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(eFinance)