Mời thầu gói thầu số 1 và 2

Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản mời thầu gói thầu số 1 và 2.

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản là cơ sở nhà đất 17 đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

+ Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản là gỗ sưa.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ bán đấu giá tài sản và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 23 tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản - Tầng 6 - Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản - Tầng 6 - Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2015. 

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 8 năm 2015, tại Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản - Tầng 6 – Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)