Mời thầu gói thầu sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn chiếu phông hội trường

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính thông báo mời thầu gói thầu "Sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn chiếu phông hội trường tầng 10 tại Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính".

- Tên Bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn chiếu phông hội trường tầng 10 tại Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát bản yêu cầu báo giá: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 9 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2015.

- Địa điểm phát bản yêu cầu báo giá: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- Bản yêu cầu báo giá: Phát hành miễn phí.

- Địa chỉ nhận hồ sơ chào hàng: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- Thời điểm hết hạn nộp báo giá chào hàng cạnh tranh: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2015.

- Báo giá chào hàng cạnh tranh sẽ được mở vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 9 năm 2015, tại Bộ Tài chính.

(eFinance)