Mời thầu hệ thống chống sét lan truyền

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu "Hệ thống chống sét lan truyền".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Hệ thống chống sét lan truyền.

- Tên dự án: Hệ thống chống sét lan truyền.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2014 đến ngày 23 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 12 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

+ Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, số 12 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)