Mời thầu hệ thống sao lưu dữ liệu tự động cho 02 phòng máy chủ

Học viện Tài chính mời thầu "Hệ thống sao lưu (backup) dữ liệu tự động cho 02 phòng máy chủ".

- Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính.

- Tên gói thầu: Hệ thống sao lưu (backup) dữ liệu tự động cho 02 phòng máy chủ của Học viện Tài chính.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức đấu thầu: một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSĐX: từ 09 giờ ngày 28/08/2014 đến trước 09 giờ ngày 05/09/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397; fax: 043.9331865.

- Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000đ (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00 phút ngày 05/09/2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền 30.000.000đ (bằng chữ: ba mươi triệu đồng chẵn);

+ Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính;

+ Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 05/09/2014 tại: Phòng họp 206, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)