Mời thầu In sổ tay kiểm soát tiền chất

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan mời thầu "In sổ tay kiểm soát tiền chất".

- Tên Bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: In sổ tay kiểm soát tiền chất.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (quy trình rút gọn).

- Thời gian phát hành HSYC từ 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2014 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Cục Điều tra chống buôn lậu, tầng 17 trụ sở Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại 0439440833 - số máy lẻ: 9842; Fax: 04.39440633.

- Hạn cuối nhận HSĐX: trước 10 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2014.

- HSĐX sẽ được mở vào 10 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSYC tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)