Mời thầu khám sức khỏe định kỳ năm 2015

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh mời thầu "Khám sức khỏe định kỳ năm 2015"

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2015.

- Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian đăng chào thầu: Từ 11/6/2015 trên Báo đấu Thầu; trên Website Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; Cổng Thông tin Bộ Tài chính.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 16/6/2015 đến 15 giờ 00 phút ngày 23/6/2015.

+ Hạn cuối nộp Hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 15 giờ 30 phút ngày 23/6/2015.

- Đóng thầu: 15 giờ 30 phút ngày 23/6/2015.

- Mở thầu: 16 giờ 00 phút ngày 23/6/2015.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu, nhận hồ sơ đề xuất: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Địa chỉ: Số 435, đường 30/4 - Phường 1 - thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh.

(eFinance)