Mời thầu khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh mời thầu "Khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500".

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

2. Tên dự án: Mở rộng kho Dự trữ Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam.

3. Tên gói thầu: Khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu: Từ 08 giờ ngày 09/ 01/2014 đến trước 10h00’ ngày 16/01/2015.

- Thời gian đóng thầu: Vào hồi 10h00’ ngày 16/01/2015.

- Thời gian mở thầu: Vào hồi 10h30’ ngày 16/01/2015.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

10. Địa chỉ nhận HSDT và mở thầu:

Địa điểm: Tại Phòng Tài chính kế toán Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Các Nhà thầu quan tâm cần hỏi thêm chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

(eFinance)