Mời thầu lắp đặt hệ thống chống sét mạng Lan

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: Lắp đặt hệ thống chống sét mạng Lan, theo hình thức chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc mời tất cả các Nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu  gói thầu nêu trên, với các nội dung sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ ngày 14/8/2014 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 19/8/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Số 42 Đường Nguyễn Trãi Phường Đống Đa Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 0211 841954;

- Nhận hồ sơ đề xuất: Đến trước 08 giờ 00 phút ngày 19/8/2014 tại địa điểm như trên.

- Mở hồ sơ đề xuất: 8 giờ 30 phút ngày 19/8/2014.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký mua hồ sơ yêu cầu tại địa điểm như trên, và sẽ được mua 01 bộ hồ sơ yêu cầu với giá (không hoàn lại) là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng chẵn).

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu trên.

(eFinance)