Mời thầu lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ mời thầu "Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2015.

- Tên dự án: Bán tài sản thanh lý xe ô tô Mazda 5 chỗ 1 cầu - biển kiểm soát 79C-0685.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá và nhận Báo giá: Từ ngày 04 tháng 3 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 3 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá và nhận Báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Số 09 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058.3889289; 058.3889669. Fax: 058.3889239.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 09 giờ 00 ngày 09/3/2015, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, 09 Võ Thị Sáu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

(eFinance)