Mời thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp khí CO2 và khí N2 bảo quản gạo

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp khí CO2 và khí N2 bảo quản gạo năm 2015".

1. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp khí CO2 và khí N2 bảo quản gạo năm 2015.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước).

5. Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/4/2015 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 24/4/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 05003.951.407, fax: 05003.951.403.

7. Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút ngày 24/4/2015 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 05003.951.407, Fax: 05003.951.403.

8. Thời điểm mở báo giá: 15 giờ 00 phút ngày 24/4/2015.

(eFinance)