Mời thầu lựa chọn nhà thầu tham gia giám định chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời thầu "Lựa chọn nhà thầu tham gia giám định chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2015".

1. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu tham gia giám định chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2015.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước).

5. Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2015 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 13/4/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 05003.951.407, fax: 05003.951.403.

7. Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút ngày 13/4/2014 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 05003.951.407, Fax: 05003.951.403.

8. Thời điểm mở báo giá: 8 giờ 00 phút ngày 13/4/2015.

(eFinance)