Mời thầu máy phát điện dự phòng và phụ kiện đi kèm

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk mời thầu Gói thầu số 10: Máy phát điện dự phòng và phụ kiện đi kèm.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Máy phát điện dự phòng và phụ kiện đi kèm.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 08 tháng 10 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk số 05 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 05003.850.244, Fax: 05003.852.867.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk số 05 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)