Mời thầu mua 02 gói cơ sở dữ liệu điện tử

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Mua 02 gói cơ sở dữ liệu điện tử OECD iLibrary Complete và ProQuest Central năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Mua 02 gói cơ sở dữ liệu điện tử OECD iLibrary Complete và ProQuest Central năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu (theo quy trình chỉ định thầu thông thường).

- Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thông tin và Công nghệ ITGroup Việt Nam.

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu thầu:

∙ Thông báo mời thầu: Đăng trên Website của Bộ Tài chính từ ngày 08/4/2015 đến 10/4/2015.

∙ Phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày 10/4/2015 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 16/4/2015.

∙ Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là 10 giờ 00 phút, ngày 16/4/2015.

∙ Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Phòng 220, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

∙ Đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 16/4/2015.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 phút ngày 16/4/2015, tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

(eFinance)