Mời thầu mua bổ sung máy chủ

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Mua bổ sung máy chủ, license On-line Backup, license phần mềm backup Navigator, license replication để nâng cấp hệ thống backup dữ liệu".

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bổ sung máy chủ, license On-line Backup, license phần mềm backup Navigator, license replication để nâng cấp hệ thống backup dữ liệu.

- Giá gói thầu: 2.867.913.300 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm mười ba nghìn ba trăm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Mua bổ sung máy chủ, license On-line Backup, license phần mềm backup Navigator, license replication để nâng cấp hệ thống backup dữ liệu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày  liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết)  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua bổ sung máy chủ, license On-line Backup, license phần mềm backup Navigator, license replication để nâng cấp hệ thống backup dữ liệu.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 25/11/2015 đến trước 09h00 ngày 09/12/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 09/12/2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 09/12/2015.

(eFinance)