Mời thầu mua kỷ niệm chương

Phòng Quản trị Tài vụ - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mời thầu "Mua kỷ niệm chương".

- Tên bên mời thầu: Phòng Quản trị Tài vụ - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Mua kỷ niệm chương.

- Tên dự án: Phục vụ tặng công chức Cục Thuế nghỉ hưu.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Nhà thầu dự kiến chỉ định: Công Ty Huy Hiệu Thanh Niên TNHH; Mã số Thuế: 0301451334.

Địa chỉ: Số 4A, Phạm Ngọc Thạch, P Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian chỉ định thầu: Đến hết ngày 31/12/2014.

(eFinance)