Mời thầu mua màng PVC phục vụ bảo quản

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ mời thầu "Mua màng PVC phục vụ bảo quản".

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Tên gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản.

- Tên dự án: Mua sắm vật tư kê lót phục vụ công tác bảo quản.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC và nhận HSĐX: Từ ngày 15 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC và nhận HSĐX: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058.3889289; 058.3889286. Fax: 058.3889239.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2015, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

(eFinance)