Mời thầu mua màng PVC phục vụ bảo quản lương thực

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu "Mua màng PVC phục vụ bảo quản lương thực".

+ Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

+ Tên gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản lương thực.

* Phạm vi của gói thầu: Mua 5.500 m2 màng PVC sản xuất tại Việt Nam, giao hàng tại cửa kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Địa chỉ: Xã Hòa Phòng - huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng.

+ Tên dự án: Mua màng PVC phục vụ bảo quản lương thực.

+ Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

+ Thời gian gửi thư chào giá (bán HSMT): Ngày 10/11/2014 đến trước 10 giờ ngày 13/11/2014 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm bán HSMT: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, địa chỉ: số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại số: 0511-3714172, Fax: 0511-3813082.

+ Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng.

+ Địa chỉ nhận HSDT (báo giá): Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

+ Thời điểm cuối cùng nhận thư chào giá (đóng thầu): 10 giờ ngày 13/11/2014.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 11 giờ (giờ Việt Nam) ngày 13/11/2014, tại Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)