Mời thầu mua sắm 02 máy lau sàn liên hợp và 01 máy hút bụi, hút nước công nghiệp

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn mời thầu "Mua sắm 02 máy lau sàn liên hợp và 01 máy hút bụi, hút nước công nghiệp".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Tên gói thầu: Mua sắm 02 máy lau sàn liên hợp và 01 máy hút bụi, hút nước công nghiệp cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Tên dự án: Mua sắm 02 máy lau sàn liên hợp và 01 máy hút bụi, hút nước công nghiệp cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC từ 8 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận HSMT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

+ Địa chỉ: Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn.

+ ĐT: (025) 6262.266; Fax: (025) 3868858.

- Địa chỉ nhận HSĐT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2015.

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)