Mời thầu mua sắm áo phao chống đạn AK

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan mời thầu "Mua sắm áo phao chống đạn AK".

- Tên Bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm áo phao chống đạn AK.

- Tên dự án: Mua sắm áo phao chống đạn AK.

- Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 02/02/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 12/2/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17 - Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04). 39440833 - Máy lẻ: 9842. Fax: (04).39440633.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17 - Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 12/2/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng Việt Nam. (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn). Nhà thầu nộp bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt tại địa điểm nêu trên hoặc nộp bảo lãnh dự thầu thông qua một Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chậm nhất trước 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 12/2/2015.

HSDT sẽ được mở vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12/2/2015, tại Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)