Mời thầu mua sắm bàn ghế phục vụ công tác đào tạo chương trình chất lượng cao

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu Mua sắm bàn ghế phục vụ công tác đào tạo chương trình chất lượng cao.

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Tên gói thầu: “Mua sắm bàn ghế phục vụ công tác đào tạo chương trình chất lượng cao và hợp tác quốc tế tại cơ sở 2C Phổ Quang”.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 08 năm 2014 đến 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 08 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2014 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

(eFinance)