Mời thầu mua sắm bàn, ghế, tủ văn phòng và bàn ghế khách hàng chờ giao dịch

Kho bạc Nhà nước Thái Bình mời thầu "Mua sắm bàn, ghế, tủ văn phòng và bàn ghế khách hàng chờ giao dịch".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thái Bình.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm bàn, ghế, tủ văn phòng và bàn ghế khách hàng chờ giao dịch trang bị cho văn phòng KBNN Thái Bình và các đơn vị trực thuộc”.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị KBNN Thái Bình.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h00 ngày 09/03/2015 đến trước 8h00’ ngày 13/03/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Thái Bình, số 134 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Điện thoại: 0363.840.380; Fax: 0363.840.380.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8h00’, ngày 13/03/2015 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Thái Bình, số 134 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

(eFinance)