Mời thầu mua sắm bổ sung RAM máy chủ trong hệ thống Intranet

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm bổ sung RAM máy chủ trong hệ thống Intranet”.

1. Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung RAM máy chủ trong hệ thống Intranet.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu.

- Thông báo mời thầu: từ ngày 04/7/2014 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Thời báo tài chính Việt Nam (03 kỳ liên tiếp).

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8 giờ 30 phút ngày 09/07/2014 đến trước 9 giờ ngày 17/7/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: phòng 206 - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.22202828. Fax: 04. 22208091.

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: trước 9 giờ 00 phút, ngày 17/7/2014 tại phòng 206, trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 30 phút, ngày 17/7/2014 tại phòng 206, trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)