Mời thầu mua sắm các loại mực máy in, máy fax năm 2014 - 2015

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm các loại mực máy in, máy fax năm 2014 - 2015 cho Cục Điều tra chống buôn lậu".

- Tên Bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm các loại mực máy in, máy fax năm 2014 - 2015 cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC từ 8 giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2014 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Cục Điều tra chống buôn lậu, tầng 17 trụ sở Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại 0439440833 - số máy lẻ: 9842; Fax: 04.39440633.

- Hạn cuối nhận HSĐX: trước 09 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2014.

- HSĐX sẽ được mở vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSYC tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)