Mời thầu mua sắm các phụ kiện và dịch vụ thay thế cho các thiết bị phân tích

Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan mời thầu "Mua sắm các phụ kiện và dịch vụ thay thế cho các thiết bị phân tích".

Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có nhu cầu mua sắm các phụ kiện và dịch vụ thay thế cho các thiết bị phân tích như sau:

- Tên gói thầu số1: Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy sắc ký khí khối phổ (GC-MS), máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), máy phân tích kim loại (ARL 3460) cho Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Tên gói thầu số 2: Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy Kjeldahl, phân cực kế, máy đo sức căng bề mặt, máy đo độ nhớt của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Tên gói thầu số 3: Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho thiết bị chưng cất dầu mỏ, máy nhiễu xạ tia X, máy sinh khí hydro của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực đến tìm hiểu thông tin, đăng ký tham gia dự thầu và mua hồ sơ mời thầu tại: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá xuất, nhập khẩu - Tổng cục Hải quan. Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội. Điện thoại : 3.8722.634 (Trong giờ hành chính).

- Khi đến mua hồ sơ:

+ Đề nghị mang theo giấy giới thiệu.

+ Nhà thầu được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu với khoản phí không hoàn lại là 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng).

- Thời gian bán hồ sơ: từ 8 giờ ngày 18/9/2014 đến trước 9 giờ 00 ngày 08/10/2014.

- Khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải nộp cùng một bảo lãnh dự thầu tới địa chỉ trên trước 9 giờ ngày 08/10/2014.

- Hồ sơ dự thầu được mở vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 8/10/2014 tại Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.

(eFinance)