Mời thầu mua sắm giá kê đa năng năm 2014

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh mời thầu "Mua sắm giá kê đa năng năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng năm 2014.

- Tên dự án: Mua sắm giá kê đa năng năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 09 giờ ngày 03/11/2014 đến trước 09 giờ ngày 10/11/2014 (Trong giờ hành chính).

-  Địa chỉ phát hành: số 31, đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Giá phát hành 01 bộ Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh là 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ ngày 10/11/2014 tại số 31, đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 08083358 - Fax: 08083413.

(eFinance)