Mời thầu mua sắm giá kê đa năng và màng PVC phục vụ bảo quản

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ mời thầu Mua sắm giá kê đa năng và màng PVC phục vụ bảo quản.

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Tên gói thầu:

+ Gối thầu số 1: Mua giá kê đa năng.

+ Gói thầu số 2: Mua màng PVC.

- Tên dự án: Mua sắm giá kê đa năng và màng PVC phục vụ bảo quản.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC và nhận HSĐX: Từ ngày 29 tháng 10 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC và nhận HSĐX: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058.3889289; 058.3889669. Fax: 058.3889239.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2014, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

(eFinance)