Mời thầu mua sắm giá, kệ kho ấn chỉ cho Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan mời thầu "Mua sắm giá, kệ kho ấn chỉ cho Tổng cục Hải quan".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- ĐT liên hệ: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Tên gói thầu: Mua sắm giá, kệ kho ấn chỉ cho Tổng cục Hải quan.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Nguồn Lệ phí Hải quan cấp năm 2014 và nguồn kinh phí 25% thu được từ ấn chỉ bán thu tiền do Tổng cục Hải quan quản lý.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 6/10/2014 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 17/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

+ Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Số điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440618.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Phòng 12.08, Tầng 12 Trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 17/10/2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 4.600.000 VNĐ (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ ngày 17/10/2014, tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)