Mời thầu mua sắm, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

Kho Bạc Nhà nước Bến Tre mời thầu "Mua sắm, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: Kho Bạc Nhà nước Bến Tre.

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trang bị cho các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Bến Tre.

- Tên dự án/dự toán: Mua sắm, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trang bị cho các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Bến Tre.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC từ 8 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2014 đến 14 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bến Tre, số 20- Hai Bà Trưng-Phường 2 – TP Bến Tre;Điện thoại: 075.2240427.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Hội trường KBNN Bến Tre (Số 25 đường 3/2 phường 3 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2014 tại Kho bạc Nhà nước Bến Tre. Số 25, đường 3 tháng 2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

(eFinance)