Mời thầu mua sắm màng PVC năm 2015

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên mời thầu "Mua sắm màng PVC năm 2015".

1/ Tên đơn vị mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

2/ Tên gói thầu: Mua sắm màng PVC năm 2015.

3/ Số lượng màng PVC: 2.100 m2.

4/ Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2015.

5/ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6/ Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 14/9/2015 đến trước 10h00 ngày 18/9/2015 (trong giờ hành chính).

7/ Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Trước 10h00 ngày 18/9/2015 (trong giờ hành chính).

8/ Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá và tiếp nhận báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0593 723 543; Fax: 0593 723 548.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)