Mời thầu mua sắm máy điều hoà nhiệt độ

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu "Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015.

- Nguồn vốn: Vốn KBNN cấp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00 ngày 14 tháng 7 năm 2015 đến 9 giờ 00 ngày 21 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: 05 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Trung, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện thoại/Fax: 064.3852087, Fax: 064.3856615.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 21 tháng 7 năm 2015 tại Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

(eFinance)