Mời thầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ trang bị cho KBNN huyện, thị xã

Kho bạc Nhà nước An Giang mời thầu "Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ trang bị cho KBNN huyện, thị xã".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước An Giang.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ trang bị cho KBNN huyện, thị xã”.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h00 ngày 16/3/2015 đến trước 14h00’ ngày 20/3/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước An Giang, Số 02, đường Nguyễn Đăng Sơn - phường Mỹ Bình - TP.Long Xuyên - tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3954168, Fax: 076.3852541.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14h00’, ngày 20/3/2015. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (khi đến mua HSYC phải đem theo giấy giới thiệu của đơn vị).

(eFinance)