Mời thầu mua sắm máy móc thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2015

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh mời thầu "Mua sắm máy móc thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2015".

Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm máy móc thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2015.

Nguồn vốn: Vốn Ngành Hải quan.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian đăng chào thầu: Từ 24/03/2015 trên Báo đấu Thầu; trên Website Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; Cổng Thông tin Bộ Tài chính.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 26/03/2015 đến 15 giờ 00 phút ngày 02/04/2015.

+ Hạn cuối nộp Hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 15 giờ 30 phút ngày 02/04/2015.

- Đóng thầu: 15 giờ 30 phút ngày 02/04/2015.

- Mở thầu: 16 giờ 00 phút ngày 02/04/2015.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu, nhận hồ sơ đề xuất: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Địa chỉ: Số 435, đường 30/4 - Phường 1 - thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh.

(eFinance)