Mời thầu mua sắm máy phát điện dự phòng

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu "Mua sắm máy phát điện dự phòng".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Tên dự án: Mua sắm máy phát điện năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2014 đến ngày 06 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 + Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)