Mời thầu mua sắm máy photocopy

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang mời thầu "Mua sắm máy photocopy".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

+ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 05/06/2014 đến 9 giờ 00 phút ngày 12/06/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà giang; Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang (Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút ngày 12/06/2014 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà giang; Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

(eFinance)