Mời thầu mua sắm máy Photocopy năm 2015

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu "Mua sắm Máy Photocopy năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu Mua sắm Máy Photocopy năm 2015.

- Tên dự án: Mua sắm Máy Photocopy năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng: vào 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2015 đến ngày 17 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng/bộ.

- Địa chỉ bán hồ sơ: Số 12 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

+ Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, số 12 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)