Mời thầu mua sắm máy Photocopy và máy Fax

Cục Hải quan TP. Cần Thơ mời thầu "Mua sắm máy Photocopy và máy Fax cho các đơn vị thuộc và trực thuộc".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy và máy Fax cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng rút gọn: vào lúc 09h ngày 23 tháng 10 năm 2014 đến 09h ngày 29 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan TP. Cần Thơ, ĐT: 0710.3820500.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09h giờ, ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại Văn phòng Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

(eFinance)