Mời thầu mua sắm máy quay phim tại Văn phòng Cục Thuế Đắk Lắk

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu "Mua sắm máy quay phim tại Văn phòng Cục Thuế".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy quay phim tại Văn phòng Cục Thuế.

- Tên dự án: Mua sắm máy quay phim tại Văn phòng Cục Thuế.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 9 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2014 đến trước 9 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 12 Trần Hưng Đạo - Tp Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

+ Điện thoại: 0500.3851539.; Fax: 05003.852861.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 10 năm 2014.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Số 12 Trần Hưng Đạo - Tp Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)