Mời thầu mua sắm tài sản đặc thù năm 2014

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình mời thầu "Mua sắm tài sản đặc thù năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản đặc thù năm 2014 phục vụ công tác bảo quản hàng hóa Dự trữ quốc gia. Số lượng cụ thể: Máy đo nồng độ khí Ni tơ: 33 chiếc (ba mươi ba chiếc); Máy chọn, phân loại hạt: 08 chiếc (tám chiếc); Thiết bị xác định tỷ lệ thu hồi gạo: 12 chiếc (mười hai chiếc); Máy nén khí: 13 chiếc (mười ba chiếc).

- Tên dự án: Mua sắm tài sản đặc thù theo phương thức đấu thầu mua sắm tập trung năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian đăng tin thông báo mời thầu: ngày 26, 27 và 28/8/2014.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ 00 ngày 04/9/2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 24/9/2014 (trong ngày, giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính kế toán - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 0363.839.434 ; FAX: 0363.838.673.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 24/9/2014.

- Đảm bảo dự thầu: Bằng 91.828.000đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu tám trăm hai mươi tám ngàn đồng chẵn).

- Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 24/9/2014 tại phòng họp tầng 3, trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)