Mời thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động quản lý năm 2014

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình sẽ chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm tài sản phục vụ hoạt động quản lý năm 2014.

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Tên gói thầu:

Gói thầu số 1: Cung cấp máy photocopy.

Gói thầu số 2: Cung cấp máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy fax.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản phục vụ hoạt động quản lý năm 2014.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước cấp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 23 tháng 6 năm 2014 đến trước 10 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Điện thoại: 0563.826441; Số Fax: 0563.827526).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 10 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2014, tại địa chỉ số nhà 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số Fax: 0563.827526.

- Hồ sơ yêu cầu được cung cấp miễn phí.

(eFinance)