Mời thầu mua sắm thay thế thiết bị Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Mua sắm thay thế thiết bị Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Mua sắm thay thế thiết bị Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

- Phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 16/6/2014 đến trước 09 giờ ngày 01/7/2014.

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 211, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội .

- Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/7/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 1.200.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung quy định tại Mẫu số 13 của Hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 01/7/2014 tại Trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)