Mời thầu mua sắm thay thế thiết bị máy chủ, thiết bị lưu điện, phần mềm ảo hóa

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Mua sắm thay thế thiết bị máy chủ, thiết bị lưu điện, phần mềm ảo hóa"...

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Mua sắm thay thế thiết bị máy chủ, thiết bị lưu điện, phần mềm ảo hóa và dịch vụ triển khai tại Bộ Tài chính và Thời báo Tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 20/11/2014 đến trước 09 giờ ngày 01/12/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 01/12/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 01/12/2014 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 50.084.000 đồng (Năm mươi triệu không trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)