Mời thầu mua sắm thiết bị bếp và lắp đặt thiết bị

Cục Hải quan thành phố Hà Nội mời thầu "Mua sắm thiết bị bếp và lắp đặt thiết bị".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị bếp và lắp đặt thiết bị.

- Tên dự án: Xây dựng công trình trụ sở Chi cục Hải quan Ga Đường sắt Quốc tế Yên Viên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và kinh phí khoán của ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 17/8/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 21/8/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan thành phố Hà Nội (P.504), số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04. 37910169 (504), Fax: 04. 37910158.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 9 giờ 00 phút ngày 21/8/2015, tại Phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan thành phố Hà Nội (P.504), số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(eFinance)