Mời thầu mua sắm thiết bị CNTT năm 2015

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Mua sắm thiết bị CNTT năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT năm 2015 để trang bị cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động của Ngành Hải quan năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 07 giờ 30, ngày 27 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 ngày 03 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, số 91, Nguyễn Huệ, P.1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067.3851247; Fax: 0673.852004. Email: Hqdongthap@gmail.com.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2015 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, số 91, Nguyễn Huệ, P.1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

(eFinance)