Mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

Cục Hải quan TP Đà Nẵng mời thầu "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

- Nguồn vốn: Kinh phí đảm bảo do Tổng cục Hải quan cấp.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 17/9/2014 đến trước 08 giờ ngày 24/9/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan TP Đà Nẵng - 250 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0511.3823761; Số Fax: 0511.3823328.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2014.

(eFinance)