Mời thầu mua sắm thiết bị đọc mã vạch

Cục Hải quan TP Đà Nẵng mời thầu "Mua sắm thiết bị đọc mã vạch".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị đọc mã vạch.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị đọc mã vạch.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 12/10/2015 đến trước 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ - Quản trị - Cục Hải quan TP Đà Nẵng, 250 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại: 05113 823 761. Số Fax: 05113 823 328.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 08 giờ 00 ngày 19/10/2015.

(eFinance)